กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาตอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ณ บริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย.58 เวลา 1600 โดย พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานโดยมีพิธีบวงสรวง, พิธีสวดพระพุทธมนต์ และ ร่วมเสวนา

precentaration mtb33

workking mtb33

 • การประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การตัดไม้ยางพารา) Wednesday, 20 May 2015

  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสวุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมามอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การตัดไม้ยางพารา) ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ โดยมี พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่

 • พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ Friday, 15 May 2015

  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พันเอกจีราวัฒน์ จุฬากุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามฝึกกองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

 • ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Thursday, 14 May 2015

  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓      

 • พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต Monday, 11 May 2015

  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นผู้แทน พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดสันต้นดู่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ขังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพุทธศาส

 • พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันกำลังสำรอง Wednesday, 06 May 2015

  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 พลตรีโกศล  ประทุมชาติ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันกำลังสำรอง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ รัชการที่ 6 ผู้ก่อตั้งกองเสือป่