kingarmy033

workking mtb33

 • วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี ๒๕๖๐ Thursday, 23 March 2017

  เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พล.ต. เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยมีทหาร ข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ๖๐๐ คน ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 • โครงการ "การอบรม เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๐ Thursday, 23 March 2017

  เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พล.ต. เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การอบรม เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" โดยมีเยาวชน จากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน ณ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • กิจกรรมเสนาสนเทศน์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ Thursday, 23 March 2017

  เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พล.ต. เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ พบปะกำลังพล ในกิจกรรมเสนาสนเทศน์ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 • ผบ.มทบ.๓๓ ตรวจพื้นที่การดำเนินงานโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย Thursday, 23 March 2017

  เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ พล.ต. เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ ตรวจพื้นที่การดำเนินงานโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน และมอบข้าวสารให้แก่ชาวบ้าน ณ บ้านดอยคำ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 • ห้วยตึงเฒ่าทำแนวป้องกันไฟป่าเพิ่มเติม Wednesday, 15 March 2017

  เมื่อ 15 มี.ค.60 ห้วยตึงเฒ่าทำแนวป้องกันไฟป่าเพิ่มเติม ระยะทาง 1.4 กม. ตามมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยมี จนท./คนงานห้วยตึงเฒ่าฯ ตัวแทนจากร้านต่างๆ/ราษฏรหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า /ไฟป่าภูพิงค์ที่ประจำที่ห้วยฯ และ นศ.จาก ม.ราชภัฏ ชม. เข้าร่วมทั้งหมด 14