kingarmy033

workking mtb33

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๗ พ.ค.๖๐

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, คุณเฉลียว ตาคำ ประทานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมกำลังพล เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 MG 6416

 MG 6414