ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๗ พ.ค.๖๐

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, คุณเฉลียว ตาคำ ประทานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมกำลังพล เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 MG 6416

 MG 6414