ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓, พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และ คุณเฉลียว ตาคำ ประทานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมกำลังพล เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

IMG 9878

S 12296215

IMG 9888

IMG 9891

IMG 9864