kingarmy033

workking mtb33

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เมื่อ ๓ ส.ค.๖๐

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

S 27779085

S 27779088

S 27779083