ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมด้วย คุณเฉลียว ตาคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

S 27959397

S 27959394

S 27959393

S 27959391