ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ม.ส.

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วย คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ และคณะแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามถวายความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

CYaHHFWEPmKw8vFBIMG 5818

S 3080219

S 3080223

S 3162139

CJXRZq2QV2l8C2QLIMG 5840