kingarmy033

workking mtb33

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมด้วย คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ และคณะแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามถวายความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

W41 8138

848699

848677