ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓, พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ พร้อมด้วย คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ และคณะแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

S 4866130

S 4866131

S 4866138

S 4866136