เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.๓ พร้อมประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ และคณะแม่บ้าน ทบ. ในพื้นที่ จว.ช.ม. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. ณ บน.๔๑ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

IMG 5657

IMG 5662