เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มา ทรงปฏิบัติพระราชณกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 แม่ทัพภาคที่ 3 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มา ทรงปฏิบัติพระราชณกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ถึงหน้าลานโดม โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

S 28082389

S 28082391

S 28082413

S 28082407