กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

พิธีตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย มิถุนายน ๒๕๖๒
บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม
ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๒
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
มอบทุนช่วยเหลือ บุพการีที่ทุพพลภาพ และบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
วันนักข่าวประจำปี ๒๕๖๒ ( ครบรอบ ๓๒ ปี )
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการ รวมใจ ไทยยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมรับชมภาพยนตร์
กิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๔ ม.ค.๖๒
การประชุมเตรียมการจัดโครงการรวมใจ ไทยยั่งยืน
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
กิจกรรมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ จักรพรรดิญี่ปุ่น