กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาชนลาว
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. เมื่อ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย.๖๑
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่สา
การประชุมแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
การประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
การตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จว.ช.ม.
ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
การพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
พิธีอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล มทบ.๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
พิธีส่งทหาร ซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๐ - ๒/๒๕๖๐
พิธีรดน้ำดำหัว ผบ.มทบ.๓๓ และ อดีต ผบ.มทบ.๓๓
กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเตรียมความพร้อม การซักซ้อมการดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย