กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเตรียมความพร้อม การซักซ้อมการดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
การประชุมแนวทางรับมอบนโยบายวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
งานเลี้ยงสื่อมวลชนภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร ๓ เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
การประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑
ให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑
งานเลี้ยงประกาศเอกราชเมียนมาร์และความสัมพันธ์ทางการทูต เมียนมาร์ - ไทย
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
พิธีสวดมนต์ข้ามปีเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑