กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

การประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
การตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จว.ช.ม.
ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
การพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
พิธีอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล มทบ.๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
พิธีส่งทหาร ซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๐ - ๒/๒๕๖๐
พิธีรดน้ำดำหัว ผบ.มทบ.๓๓ และ อดีต ผบ.มทบ.๓๓
กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเตรียมความพร้อม การซักซ้อมการดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
การประชุมแนวทางรับมอบนโยบายวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
งานเลี้ยงสื่อมวลชนภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑