โครงการ “ทำความดีพัฒนาแหล่งน้ำสู่คลองแม่ข่า เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

เมื่อ ๑ ก.ย.๖๐ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ พร้อมกำลังพล ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และชุมชนริมคลองแม่เหียะ จัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่เหียะ คลองสาขาของคลองแม่ข่า ตามโครงการ “ทำความดีพัฒนาแหล่งน้ำสู่คลองแม่ข่า เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ณ พื้นที่คลองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และพัฒนาคลอง รวมระยะทาง ๔.๒ กิโลเมตร มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน

S 33505395

S 33505399

S 33505390