พิธีเปิดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี ๒๕๖๐ "ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อธิการบดี มช.เป็นประธานในพิธีและนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ช.ม.กล่าวต้อนรับนักศึกษามีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน

1382517

1382484

1382481

1382485

1382489

1382494