การช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จว.ช.ม.

เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๐ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๓ ได้นำกำลังพล ร้อย.บภ.มทบ.๓๓ เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จว.ช.ม. ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว

S 31162440

S 31162441

S 31162449

S 31162451