พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๐๐ ปี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๐ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๐๐ ปี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จว.ช.ม.

S 4857890

S 4857884

S 4857894

S 4857895