พิธีสวดมนต์ข้ามปีเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๐ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.ช.ม.

S 42131472

S 42131471

S 42131473

 S 38223896