งานเลี้ยงประกาศเอกราชเมียนมาร์และความสัมพันธ์ทางการทูต เมียนมาร์ - ไทย

เมื่อ ๔ ม.ค.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมงานเลี้ยงประกาศเอกราชเมียนมาร์และความสัมพันธ์ทางการทูต เมียนมาร์ - ไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม.

S 48660487

S 5398597

S 5398589

S 5398604