ให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑

เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑ พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.๓๓ ให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ จว.ล.พ. และ จว.ช.ม. ห้วงวันที่ ๙ – ๑๒ ม.ค.๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๑

DSC 0290

DSC 0342

DSC 0335