พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสธ.มทบ.๓๓ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จว.ช.ม.

 MG 7324

 MG 7329

 MG 7352

 MG 7367

 MG 7389