พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร ๓ เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร ๓ เหล่าทัพ และให้โอวาทแก่กำลังพล เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พล.ร.๗ อ.แม่ริม จว.ช.ม.

DSC 0405

DSC 0298

DSC 0322

DSC 0388

 MG 7653

 MG 7661

 MG 7669

 MG 7682

 MG 7692

 MG 7723

 MG 7812