พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๓ ก.พ.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พล.ร.๗ อ.แม่ริม จว.ช.ม.

S 5898378

S 5898370

S 5898372

S 5898375

S 5898376

S 5898384

S 5898385

S 5898389