การประชุมแนวทางรับมอบนโยบายวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธานการประชุมแนวทางรับมอบนโยบายวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สโมสรกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.

S 6447539

S 6447535

S 6447537

S 6447540

S 6447542