การประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๓ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม

DSC 0498

DSC 0410

DSC 0418

DSC 0453