กิจกรรมเตรียมความพร้อม การซักซ้อมการดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ๒๕๖๑

เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อม การซักซ้อมการดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน และได้มีการสาธิตวิธีการดับไฟป่าและร่วมกันทำแนวกันไฟ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ณ หน่วยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ที่ ๑ อ.เมือง จว.ช.ม.
ซึ่งเป็นการป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง และป้องกันกลุ่มควันไฟป่าปกคลุม สร้างมลพิษในอากาศ

 MG 2127

 MG 2152

 MG 2188

 MG 2123

 MG 2113