พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพล มทบ.๓๓ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.

DSC 0084

DSC 0090

DSC 0079

DSC 0109

DSC 0160

DSC 0126