กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเอื้ออาทรป่าตัน อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.ช.ม. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐๐ คน

S 7381012

S 7381014

S 7381017

S 7381022