พิธีอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑

เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ช.ม. ณ สโมสรกาวิละ มทบ.๓๓ อ.เมือง จว.ช.ม.

 MG 8272

 MG 8276

 MG 8262

 MG 8254