ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพลร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณอาคารชุดบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒,๐๐๐ คน

 MG 1214

 MG 1210

 MG 1195

 MG 1126

 MG 1251

 MG 1294

 MG 1295

 MG 1309