การตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จว.ช.ม. ณ ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ อ.เมือง จว.ช.ม. และได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่

 DSC0228

 DSC0074

 DSC0092

 DSC0244

 DSC0344

 DSC0356

 DSC0464