การประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๓
 MG 1873

 MG 1877

 MG 1886