พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๑ เมื่อ พ.อ.กฤษณพงค์ พรหมการัตน์ รอง เสธ.มทบ.๓๓ เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม ว.ช.ม.มีผู้ร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

S 75915292

S 75915293

S 75915294

S 75915295