การประชุมเตรียมการจัดโครงการรวมใจ ไทยยั่งยืน

เมื่อ 3 ม.ค.62 ผบ.มทบ.33 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการรวมใจ ไทยยั่งยืน โดยมี สัสดีอำเภอ และร้อย รส. ทุกอำเภอร่วมประชุม ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 และตรวจพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก และมวลชน มทบ.33

S 18030645

S 18030643

S 18030649