ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมรับชมภาพยนตร์

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๒ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพลและครอบครัว รวมจำนวน ๒๐๐ คน ร่วมรับชมภาพยนตร์เรื่อง ขุนบันลือ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

S 66469925

S 66469931

S 66469934

S 66469935