มอบทุนช่วยเหลือ บุพการีที่ทุพพลภาพ และบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล

เมื่อ ๔ มี.ค.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ และประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานมอบทุนช่วยเหลือ บุพการีที่ทุพพลภาพ และบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล ณ อาคารเอนกโกศล ค่ายกาวิละ จว.ช.ม.

S 19505178

S 19505163

S 19505170