ยินดีต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.45 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอกอโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ หน้าอาคารเรียน 1 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดยมีการรายงานตัวเข้ากองประจำการ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2562 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,939 นาย

          การเป็นทหารได้ชื่อว่า เป็นผู้อุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน ด้วยการ แสดงออกถึงความจงรักภักดี มีความยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่และความเสียสละ

"ความเสียสละความสุขส่วนตัวมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ"

111

444

999

10000