กิจกรรม Central Green Project " โครงการปรับปรุงพื้นที่ลำเหมือง เพื่อสาธารณะประโยชน์”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานกิจกรรม Central Green Project " โครงการปรับปรุงพื้นที่ลำเหมือง เพื่อสาธารณะประโยชน์” ให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจและยึดมั่นต่อบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต่อสังคมซึ่งการขุดลอกลำเหมืองในครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาการระบายน้ำได้ทันในช่วงเวลาเกิดอุทกภัย ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนคลองแม่คาว หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1

2

4

6