ประชาสัมพันธ์

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เชิญสั่งจองบูชา รูปหล่อพระเจ้ากาวิละ ครบรอบ ๑๐๐ ปี
ประกาศกองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (หญิง) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๖๑
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน(หญิง)เป็นพนักงานราชการ ประจำปี 61
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน, เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น ๒ กฌป.สก.ทบ.
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๕๙